Specialsanering

Specialsanering
  • Påväxt av alger och mögel kräver kunskap och långsiktighet för att åtgärda. Först ser vi till att eliminera den befintliga påväxten på ett sätt som inte skadar underlaget, varken kemiskt eller mekaniskt. Därefter lokaliserar vi källan till påväxten och vidtar åtgärder så att problemen inte kommer tillbaka.
  • När det blir riktigt otäckt, till exempel när det handlar om kemikalier, asbest, oljeskador, PCB, exkrementer eller ventilationssystem, krävs speciella metoder och utrustning, inte minst för skydd. Vi har även denna kompetens.

Dröj inte med mögelsanering

Mögel innehåller ämnen som redan i små doser kan ge upphov till allergiska reaktioner, om man utsätts för dem under en längre tid, till exempel svullnad, klåda och irritation i näsa/hals/ögon, andningsbesvär, trötthet och huvudvärk. När allergin en gång utvecklats kvarstår överkänsligheten i regel flera år eller hela livet. Det är därför viktigt att utreda varje misstanke om mögelförekomst i bostäder, arbetslokaler och skolor.

Ventilationsrengöring vart tredje-fjärde år

En dåligt rengjord ventilationsanläggning är ofta orsaken till s.k. sjuka hus. Smutsiga luftkanaler och fläktar skapar inte bara hälsoproblem utan också försämrad energieffektivitet. Förbättrad ventilation är även en del av lösningen vid fuktproblem. Smuts i ventilationssystemet minskar luftflödet och det blir svårare att transportera bort fukt från badrum och andra fuktutsatta ytor.

Glöm inte spisfläkten

Sedan länge har ansvaret för att rengöra spisfläktar med tillhörande imkanaler flyttats från sotaren till fastighetsägaren, som själv måste lägga upp en underhållsplan och beställa rengöring. Med tanke på brandrisken i flottet som med tiden samlas i filter och i imkanaler kan det vara klokt att hålla rent i systemen!

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.