Marknadsledaren som både vill och kan

Vill man göra anspråk på att bidra till trivsel i stadsmiljön, gäller det att man har resurser som matchar anspråken.

Marknadsledande resurser
  • Länge på marknaden
  • Heltäckande tjänsteutbud
  • Rikstäckande resurser
  • Ansvar och omsorg

Under företagets långa tid i branschen har Aremo utvecklat ett sortiment som täcker så gott som alla sorters ytunderhåll. Och med upparbetade kanaler till välrenommerade samarbetspartner utför vi våra tjänster med samma höga kvalitet i städer över hela landet.

Rollen som marknadsledare är också förknippad med ett ansvar. För hur man ständigt utvecklar utrustning och metoder. För hur man driver branschen mot en större professionalism. Och för hur man kan vara en uppskattad del av staden.

Trycket kommer från invånarna. Det visar sig att om någon fastighetsägare inte själv håller efter klotter och annan nedsmutsning så hör ofta allmänheten av sig och efterlyser sanering.

På Aremo drivs vi av en övertygelse om att människor trivs och är trygga i en stad där det är rent och snyggt. Det bygger en stolthet bland dem som bor och arbetar där, vilket skapar en god cirkel där de bidrar till att hålla området fritt från klotter, nedskräpning och skadegörelse – vilket i sin tur bygger ännu större trivsel.

Vi vill använda våra resurser för att vara en viktig del i den goda cirkeln.

Länge på marknaden

Aremo har funnits på marknaden sedan 1988. Under åren har företaget växt och byggt upp stora resurser, ledande kompetens och en effektiv organisation. Trots denna expansion är Aremo fortfarande ett privatägt familjeföretag, som värdesätter trivsamma relationer med kunder och medarbetare.

Företaget genomför årligen över 15 000 insatser för fler än 600 kunder inom såväl offentlig som privat sektor.

Några exempel:

Heltäckande tjänsteutbud

Företaget har sin grund i klottersanering, men i dag omfattar våra tjänster i stort sett allt som kan utföras med hjälp av en högtryckstvätt och lite till. Det är något som uppskattas av kunder som vill effektivisera sin hantering genom att samla alla specialområden på ett mindre antal entreprenörer.

De få tjänster vi inte utför i egen regi kan vi ändå erbjuda genom samarbeten med välrenommerade partner. De är också medlemmar i Saneringsföretagens Riksförbund (SFR) och uppfyller samma skallkrav som vi.

Rikstäckande resurser

På de orter där inte Aremo finns med egna resurser, samarbetar vi med andra företag inom SFR och kan på så sätt ge service över hela landet.

Våra samarbetsföretag svarar naturligtvis mot samma högt ställda krav som vi vad gäller kvalitet, miljö och säkerhet. Eftersom samarbetsrutinerna är väl upparbetade så går det snabbt och smidigt att aktivera dem i ett uppdrag.

Ansvar och omsorg

Med en branschledande position följer också ett ansvar att göra rätt.

Därför är vi noga med att certifiera oss enligt den mest respekterade standarden inom varje område: kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö/säkerhet (ISO 45001).

Grunden för dessa certifieringar är ett ledningssystem som styr mot uppföljning och ständig förbättring. Det säkerställer att vi aldrig slår oss till ro och är nöjda. Vårt kompletta certifieringsprogram gör det också lätt för andra att pricka av att vi uppfyller alla krav som kan ställas på en seriös aktör i vår bransch.

Ambitioner och löften i all ära, men först med de ledningssystem som certifieringarna bygger på garanteras att ambitionerna också förverkligas och dokumenteras. Hos oss jobbar en heltidsanställd KMA-chef (Kvalitet/Miljö/Arbetsmiljö) med externa revisioner av processflödet i ett digitalt ledningssystem, för att säkerställa att organisationen jobbar mot ständig förbättring samt att ledningssystemet underhålls och utvecklas.

Det här är ett kvalitetstänk som präglar hela organisationen och kommer alla kunder till godo, stora som små. Vi jobbar ju inte annorlunda i ett mindre uppdrag än i ett stort.

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.