Förebyggande behandling

AREMO / Våra tjänster / Fastighetsvård / Förebyggande behandling
Förebyggande behandling
  • Ytor som fasader och murar kan ges ett förebyggande skydd i form av en tunn, färglös hinna. Antingen ett permanent skydd, för lång hållbarhet och hög UV-beständighet, eller en diffusionsöppen vaxhinna som tar med sig föroreningen när den smälts bort med hett vatten.

  • Mossor, lavar och alger på tak- och markbeläggning kan orsaka inträngning av vatten och föroreningar och därmed skada beläggningen. För att hålla ytorna rena i förebyggande syfte finns miljöanpassade vätskor som dödar påväxten, som sedan enkelt kan sopas eller spolas bort.

Det finns olika typer av förebyggande skydd:

  • Diffusionsöppna skydd består av en tunn vaxhinna som förhindrar inträngning av klotter, smuts och trafikföroreningar. När vaxhinnan smälts bort med hett vatten följer föroreningen med. Genom att hinnan är diffusionsöppen kan materialet ändå andas.
  • Permanenta skydd har lång hållbarhet och hög UV-beständighet, vilket ökar livslängden på underliggande färg.
KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.