Våra tjänster

Aremo utför ytunderhåll på fasader, tak, broar, tunnlar, p-hus och andra ytor. Vi erbjuder allt från lagning av mindre betongskador och impregnering av brokonstruktioner till sanering av stora ytor och förebyggande ytskyddsbehandlingar. Vår ambition är att ligga i täten i arbetet med att utveckla nya metoder och underhållslösningar.

Våra tekniska konsulter hjälper till med att ta fram underhållsprogram för det specifika objektet, med så hög kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan som möjligt. De kan också ge råd om genomförandet av underhållsprogrammen och rekommendera lämpliga underhållsintervaller.

Aremo genomför årligen över 15 000 insatser för fler än 600 kunder.

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.