Den stora skillnaden ligger i de små detaljerna

Aremo genomför årligen över 15 000 insatser, för fler än 600 kunder. Alla styrs upp i ett webbaserat driftsystem där du som kund kan följa utvecklingen och vi kan ha minutiös ordning.

Den stora skillnaden ligger i de små detaljerna

Ordning och reda för bästa kundservice
  • Mobilt webbaserat driftsystem
  • Medarbetare med bästa kunskap och utrustning
  • Noga utvalda leverantörer och samarbetspartner
  • Arbetsmiljöcertifierad säkerhet

Aremo genomför årligen över 15 000 insatser, för fler än 600 kunder. Flertalet mitt i en levande stad, med människor, trafik och offentlig miljö att ta hänsyn till.

Det handlar om mängder av detaljer som ska fungera, speciellt med den ambitionsnivå vi lever efter vad gäller utförandekvalitet, resurseffektivitet, miljöhänsyn, säkerhet och kundservice.

Konkurrenskraftiga priser ska vi hålla också.

Vi insåg tidigt att det kräver stöd: Välmotiverade medarbetare med förmåga att hålla ordning och reda. Ett digitalt och mobilt planerings- och uppföljningssystem. Intrimmade samarbetspartner och leverantörer som lever efter samma motto som vi. Och ett ledningssystem för säkerhet och arbetsmiljö för att säkerställa alla våra insatser.

I dag har vi sedan länge dessa pusselbitar på plats, och kan utveckla dem vidare enligt principen om ständig förbättring.

Man brukar ju säga att staden aldrig sover.

Det gör inte vi heller.

Driftsystemet

Alla beställningar planeras, styrs och följs upp i ett webbaserat orderhanterings- och planeringssystem. Där läggs grunden för hög utförandekvalitet och effektiv körplanering.

Våra tekniker använder mobila handdatorer eller laptops där de kan se och följa inkomna beställningar och uppdatera systemet allt eftersom jobbet fortskrider.

Som kund kan du följa utvecklingen steg för steg från din egen arbetsstation, utan att behöva ge dig ut och besiktiga på plats. Där så önskas kan vårt driftsystem integreras med ditt, så att du kan jobba i din invanda miljö.

För oss innebär driftsystemet att vi kan ha minutiös ordning på våra beställningar och alltid hålla vad vi lovar. Dessutom innehåller det GPS-stöd som gör att vi kan optimera ruttplanering och körsträckor för hög driftoptimering – en styrning som både kunder, Aremo och miljön vinner på.

Personalen

Teknisk utrustning i all ära. Men det är vår personal och deras kunskaper som avgör hur den används. Därför är vår ambition att ha den bästa personalen.

Vi satsar på att ge dem bästa möjliga arbetsförutsättningar: välutrustade fordon av senaste modell, senaste tekniska utrustningen, funktionella och personliga arbetskläder, systematisk personalvård och alla relevanta utbildningar som krävs.

Eftersom vi ofta jobbar på allmän plats med mycket människor i rörelse, är arbetsmiljö och säkerhet helt avgörande.

Vi tror att det föder och göder en arbetsglädje och en stolthet som ökar serviceandan. Och det är avgörande. Större delen av vårt arbete sker på allmän plats, mitt bland dem som passerar förbi. Vårt uppträdande påverkar därmed kundernas varumärken. I vår företagskultur betyder det en ökad motivation att göra ett noggrant jobb och att uppträda positivt och professionellt.

Leverantörer och samarbetspartner

Vi utför en del jobb med hjälp av utvalda samarbetspartner. Dels för att erbjuda ett helhetsåtagande även när ett uppdrag inkluderar specialtjänster där vi inte har egen kompetens. Dels för att kunna göra insatser även på orter där vi inte finns med egna resurser för kunder som efterfrågar rikstäckning.

Eftersom våra partnerskap är långsiktiga och intrimmade är de snabba och enkla att aktivera i ett uppdrag. Som kund ska du inte behöva märka skillnaden. Vi ansvarar för att de motsvarar samma högt ställda krav som vi vad gäller kvalitet, miljö och säkerhet, och certifieringar inom dessa områden. Grunden är att de är medlemmar i Saneringsföretagens Riksförbund (SRF). De ska också klara samma granskningar som vi, inklusive finansiell ställning och noggrannhet med skatter och avgifter.

Motsvarande krav ställer vi på våra leverantörer inom olika områden, till exempel fordon, utrustning och kemikalier. Genom att anlita Aremo har du kontroll på att hela kedjan motsvarar kraven i ditt eget miljöledningssystem.

Arbetsmiljöcertifierad säkerhet

Eftersom vi ofta jobbar på allmän plats och i områden med mycket människor i rörelse, är arbetsmiljö och säkerhet lika viktigt för förbipasserande och närboende som för vår egen personal.

Vi är certifierade inom arbetsmiljö enligt ISO 45001. Vi lägger särskild vikt vid personlig säkerhetsutrustning för varje underhållstekniker och att alla är fullt utbildade på såväl utrustning som utförande.

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.