Serviceavtal

Serviceavtal
Serviceavtal
  • Med ett avrops- eller ronderingsavtal får du närvaro i området, vilket skapar en tryggare miljö och minskar skadegörelse. Kontakta oss så hjälper vi dig med ett serviceavtal.

Avropsavtal

Vid avropsavtal inspekterar kunden själv sina ytor/fastigheter och anmäler när nytt klotter uppstått. De vanligaste avropsavtalen innefattar sanering inom 18, 24 eller 36 timmar.

Ronderingsavtal

Ronderingsavtal ökar tillsynen på platser där klotter uppstår frekvent. Ständig närvaro med en ronderande tillsyn har visat sig vara är det enda som hjälper i ett sådant område. En ronderande tillsyn är också en viktig del i ett förebyggande arbete. Så länge vi visar ständig närvaro minskar inte bara klotter utan även annan skadegörelse, vandalisering och brott, samtidigt som tryggheten hos människorna i närområdet ökar.

 

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.