Specialrengöring

AREMO / Våra tjänster / Specialrengöring
Brand- och vattensanering
Brand- och vattensanering
  • Brand- och vattenskador kräver ofta snabba och gedigna insatser för att rädda vad som räddas kan. Efter det akuta skedet inventerar vi fastighet och lösöre för att se vad som är möjligt att sanera och återställa genom tvätt, luktborttagning och avfuktning.
Specialsanering
  • Påväxt av alger och mögel kräver kunskap och långsiktighet för att åtgärda. Först ser vi till att eliminera den befintliga påväxten på ett sätt som inte skadar underlaget, varken kemiskt eller mekaniskt. Därefter lokaliserar vi källan till påväxten och vidtar åtgärder så att problemen inte kommer tillbaka.
  • När det blir riktigt otäckt, till exempel när det handlar om kemikalier, asbest, oljeskador, PCB, exkrementer eller ventilationssystem, krävs speciella metoder och utrustning, inte minst för skydd. Vi har även denna kompetens.

Snötjänster
Snötjänster
  • Komplett vinterservice med takskottning (från tak eller skylift), snöröjning av trottoarer och gångvägar samt halkbekämpning.
Desinfektion mot virus
  • Aremo erbjuder en unik och miljövänlig metod av desinfektion i kampen mot spridning av mikroorganismer och virus.

 

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.