Impregnering

Impregnering
Impregnering
  • Impregnera fasader, tak eller andra ytor för att långsiktigt skydda mot luftföroreningar, alger och mossa.

  • Ett ytskydd förenklar det löpande underhållet, förlänger ytans livslängd och ökar tiden mellan underhållstillfällena. Rena ytor ökar trivsel och värde.

  • Impregneringen sker så att ytan ändå kan andas.
  • De flesta material kan impregneras, till exempel tegel, kalksten och cementfogar.

Förebygg skador på fasader

Fasader utsätts i första hand för fukt och koldioxid. Fasaden är ibland torr, ibland blöt av regn och snö. Fukt i kombination med koldioxid leder så småningom till att armeringen korroderar och skador på materialet uppstår.

Rekommenderade åtgärder

Beroende på skadans omfattning och status används impregnering, målning eller både och.

Fasader som har struktur av sten (frilagd ballast) är ofta från miljonprogrammet, det vill säga 1970-tal. Eftersom de ofta ska behållas som de är, är skyddsimpregnering den åtgärd som inte förändrar fasadens utseende. Impregnering kan också med fördel användas som primer i kombination med målning.

För betongfasader används koldioxidbromsande, diffusionsöppna målningssystem. Dessa har fördelarna att de både skyddar samt ger stora friheter till färgsättning och utsmyckning. Det går även att få färg med spricköverbryggande egenskaper som förhindrar fukt och koldioxid att tränga in i sprickor på grund av rörelser i konstruktionen.

Högkvalitativa impregneringsprodukter

Vi använder impregneringsprodukter från leverantörer som Trion Tensid och STO Scandinavia AB.

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.