Betongblästring

AREMO / Våra tjänster / Betongunderhåll / Betongblästring
Blästring
Betongblästring
  • I vissa situationer kan det krävas blästring för att avlägsna smuts i samband med klottersanering och impregnering.

  • Vi behärskar hela paletten av olika blästringsmetoder: torrblästring, sandblästring, isblästring, våtblästring, finblästring och vattenblästring. Vi väljer den effektivaste metoden utifrån minsta möjliga åverkan på material och miljö.

  • Objekt som ofta blir föremål för blästring är betongytor, kantbalkar, bullerplank, balkonger, entréer och stuckaturer.

Vi behärskar hela paletten av olika blästringsmetoder:

  • Torrblästring
  • Sandblästring
  • Isblästring
  • Våtblästring
  • Finblästring
  • Vattenblästring
Betongblästring
KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.