Det finns inga genvägar till ett bra jobb

Vi tror på att jobba smart. Men inte på att ta genvägar.

Kvalitet och kompetens i högsätet
  • Aremometoden – löpande utbildning
  • Ständig utveckling
  • Effektiv och säker utrustning
  • Komplett certifieringsprogram

Genvägar, det är att använda billiga bilar och högtryckstvättar. Smart, det är att ha de bästa fordonen och den bästa utrustningen, och att sköta underhållet minutiöst. Då kan vi jobba effektivt, vi får en bra totalekonomi och kan hålla konkurrenskraftiga priser, och personalen ges goda förutsättningar att göra sitt bästa.

Genvägar, det är att snåla in på personalutveckling. Smart, det är att tillhandahålla all utbildning som står att få.

För ingen utrustning är ju bra nog, om man inte vet hur man ska hantera den. För att jobba effektivt. För att skona miljön. Och för att skapa en säker arbetsmiljö. Därför är vi nästan överdrivet ambitiösa med utbildning för personalen – finns det en utbildning som är relevant för någon av våra tjänster, så gör vi det möjligt för medarbetarna att gå den.

Bra utrustning, smarta metoder, gedigen utbildning – därför kan våra underhållstekniker hantera alla situationer och svara på alla frågor när de rör sig ute i staden.

Utbildning är kunskapens grund

Våra arbetsuppgifter är inget annat än en sorts hantverk. Och för att göra ett bra hantverk måste man kunna både sina verktyg och sina metoder.

Som i alla hantverk krävs kompetens och noggrannhet: Insatsen ska göra sitt jobb, men säkert och skonsamt så att varken människor, underlaget eller miljön tar skada.

Därför utbildas våra underhållstekniker löpande så att de uppfyller alla relevanta behörighetskrav. I grunden ligger något vi kallar Aremometoden, där tyngdpunkten ligger på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vi utbildar och utvecklar våra medarbetare för att, tillsammans med våra kunder, skapa förutsättningar för en hållbar utveckling inom alla aspekter av vår verksamhet.

Våra underhållstekniker utbildas löpande utifrån något vi kallar Aremometoden, där tyngdpunkten ligger på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Utöver minimikraven (utbildningar till följd av lagar och kundkrav) så utbildar vi kontinuerligt våra medarbetare med högre behörigheter än de krav som ställs på oss. Delvis för att fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare, men även för att överträffa kundernas förväntningar,

Dessutom utbildas medarbetarna förstås löpande på alla fordon, all teknisk utrustning och alla processer.

En del medarbetare utbildas till utbildningsledare, för att själva kunna utbilda internt på företaget. Ett exempel är informatörer som har behörighet att utbilda inom ”Råd och skydd” på Trafikverket. Ett annat exempel är utbildningsledare inom ”Skotta säkert”, vilket innebär att våra snöskottare är licensierade av Plåtslageriernas Riksförbund.

För oss räcker det inte med att bara utnyttja befintlig kunskap. I vår företagskultur ligger att hela tiden sträva efter att tänka nytt och söka innovationer för att arbeta smartare. Alla medarbetare uppmuntras att tänka utanför ramarna för att lösa uppdragen mer effektivt, ekonomiskt och ekologiskt. Många förbättrade metoder och effektiviserade processer har tillkommit tack vare denna inställning.

Effektiv och säker utrustning är den andra halvan av jobbet

Det mesta vi gör, gör vi med hjälp av en högtryckstvätt. Avgörande för hur väl vi genomför ett jobb är därför hur vass den är och hur vi använder den.

Varje underhållstekniker jobbar från en mobil renhållningsenhet bestående av ett fordon med högtrycksaggregat, vattentank och värmepump, som är självförsörjande med vatten och el. De är välorganiserade med genomtänkta utrymmen för material och säkerhetsutrustning, och är utrustade med ADR-väskor med absorbenter för eventuellt spill.

Fordonsparken och utrustningen förnyas rullande med täta intervaller. Det är viktigt för oss att alltid ha den senaste tekniken och de effektivaste motorerna. Det är en del i arbetet med att möta EU:s och Stockholms stads hårt ställda miljökrav.

Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001

Som grund för vårt kvalitetsarbete ligger en certifiering enligt ISO 9001. Den säkerställer ett ledningssystem och en process som styr mot ständig förbättring.

Därutöver strävar vi efter att inneha alla certifieringar och motsvarande som är relevanta för vår verksamhet. Ett axplock är TransQ (spårmiljö), SafeTrade (offentlig upphandling), SFR (Saneringsföretagens Riksförbund), Almega/Serviceentreprenörerna (auktoriserad serviceleverantör), SOS Alarm (för dygnetruntberedskap) och ID06 (obligatorisk ID-plikt och närvaroredovisning för att försvåra för obehöriga att vistas på en byggarbetsplats)

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.