Brandsanering och vattensanering

AREMO / Våra tjänster / Specialrengöring / Brandsanering och vattensanering
Brand- och vattensanering
Brand- och vattensanering
  • Brand- och vattenskador kräver ofta snabba och gedigna insatser för att rädda vad som räddas kan. Efter det akuta skedet inventerar vi fastighet och lösöre för att se vad som är möjligt att sanera och återställa genom tvätt, luktborttagning och avfuktning.

Rök utan eld

Det behöver inte ha brunnit i just din fastighet för att man ska få problem med brand- och röklukt. Obehaglig lukt sätter sig även på angränsande ytor och områden när det brinner någonstans, och man behöver sanera för att återställa en fräsch miljö. Även vattenskador är ofta följden av brandsläckning i angränsande lokaler.

Specifika planer för brandsanering och vattensanering

Vid varje insats utformar vi en specifik saneringsplan med de metoder som är lämpligast för det aktuella objektet.

Brandsanering och vattensanering

Både brandsanering och vattensanering är ofta akut

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.