Betongunderhåll

AREMO / Våra tjänster / Betongunderhåll
Betongimpregnering
Betongimpregnering
  • Impregnering är ett mycket kostnadseffektivt och enkelt sätt att förhindra nedbrytning av betong orsakad av vatten- och kloridinträngning. Därmed minskas framtida underhållskostnader.
  • Den kostnad och miljöpåverkan som blir följden av en reparation är oftast större än för förebyggande impregnerings­behandlingar.
  • Objekt som vi ofta impregnerar är broar, stödmurar, kantbalkar, gångtunnlar och andra betongkonstruktioner.
  • Impregneringen sker med högkvalitativa produkter och system från de ledande tillverkarna.
Blästring
Betongblästring
  • I vissa situationer kan det krävas blästring för att avlägsna smuts i samband med klottersanering och impregnering.
  • Vi behärskar hela paletten av olika blästringsmetoder: torrblästring, sandblästring, isblästring, våtblästring, finblästring och vattenblästring. Vi väljer den effektivaste metoden utifrån minsta möjliga åverkan på material och miljö.
  • Objekt som ofta blir föremål för blästring är betongytor, kantbalkar, bullerplank, balkonger, entréer och stuckaturer.
KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.