Personlighetspolicy

Dina personuppgifter

Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter. Aremo Förvaltning AB (556483-6947) utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Personuppgiftsansvar

Aremo Förvaltning AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats och när du beställer en tjänst av oss.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss via telefon 0200 211 212 eller e-post info@aremo.se

Insamling av personuppgifter

Uppgifter som samlas in vid förfrågan.

När du gör en förfrågan via vår hemsida samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna svara på din förfrågan. De uppgifter vi samlar in är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post) samt organisationsnummer.

Uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka tjänster du är intresserad av.

Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter

Vi behandlar i huvudsak dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. leverera de tjänster du beställt av oss. Vi behandlar även uppgifter med stöd av samtycke samt för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss på info@aremo.se för att få tillgång till informationen.

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal och leverera en tjänst eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet sker utan samtycke. Du kan närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas.

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi bryter mot reglerna. Från 25:e maj 2018 finns en e-tjänst för detta på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn.

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.