Blästring

Blästring
Blästring
  • I vissa situationer kan det krävas blästring för att avlägsna smuts i samband med klottersanering och impregnering. Vi behärskar hela paletten av olika blästringsmetoder, och väljer den effektivaste metoden utifrån minsta möjliga åverkan på material och miljö.
  • Objekt som ofta behöver blästras är betongytor, kantbalkar, bullerplank, balkonger, entréer och stuckaturer.

Vi behärskar hela paletten av olika blästringsmetoder:

  • Torrblästring
  • Sandblästring
  • Isblästring
  • Våtblästring
  • Finblästring
  • Vattenblästring
KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.