Garagetvätt

Garagetvätt
Garagetvätt
  • Garage är hårt utsatta för vägsalt, läckande olja, grus och sand, som kan få ytorna att vittra sönder.
  • Vi använder specialfordon för garagetvätt, som både sopar och våtskurar. De tar hand om sitt eget tvättvatten i ett slutet system, för att inte sätta igen avloppsbrunnarna eller släppa ut kemikalier i dem, och för garage som helt saknar avloppsbrunnar.
  • Våtskurning binder dammet så att parkerade fordon inte blir nedsmutsade och inga ytor behöver stängas av.
  • Vi kan även tvätta väggar, armaturer och andra delar av garaget när vi ändå är på plats.

Specialfordon för garagetvätt

Våra specialfordon för garagetvätt tar hand om spillvattnet i ett slutet system. De är utrustade med två vattentankar, och för att minimera miljöpåverkan renas vattnet direkt i tanken.

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.