Betongimpregnering

AREMO / Våra tjänster / Betongunderhåll / Betongimpregnering
Betongimpregnering
Betongimpregnering
  • Betongimpregnering är ett mycket kostnadseffektivt och enkelt sätt att förhindra nedbrytning av betong orsakad av vatten- och kloridinträngning. Därmed minskas framtida underhållskostnader.

  • Den kostnad och miljöpåverkan som blir följden av en reparation är oftast större än för förebyggande impregnerings­behandlingar.

  • Objekt som vi ofta impregnerar är broar, stödmurar, kantbalkar, gångtunnlar och andra betongkonstruktioner.

  • Impregneringen sker med högkvalitativa produkter och system från de ledande tillverkarna.

Kostnadseffektivt och enkelt

Impregnering är ett mycket kostnadseffektivt och enkelt sätt att förhindra nedbrytning av betong orsakad av vatten- och kloridinträngning. Tack vare impregnering kan framtida underhållskostnader minskas betydligt. Vi har stor erfarenhet av impregnering och har de senaste åren utfört över 130 impregneringar på brokonstruktioner. Vi använder i huvudsak produkter och system från STO.

Stora vinster med betongimpregnering

Reparationer av betong är mycket kostsamma och energikrävande, vilket har stor inverkan på vår miljö. Genom att i förebyggande syfte utföra impregneringsbehandlingar kan denna miljöpåverkan avsevärt minskas samtidigt som man erhåller stora ekonomiska vinster. Betongimpregnering innebär stora vinster i sparade råvarutag samt minskade energikostnader, både vid framställandet och vid transporter. Den miljöpåverkan som en betongreparation orsakar med bortbilning, rengöring, kompletteringsarmering samt återställande genom gjutning/sprutning motsvarar nio behandlingar med impregneringsgelen StoCryl HG 200, där en appliceringsmängd av 500g/m² används

Åtgärda även det som inte syns

Vid åtgärdande av skadade delar är det mycket viktigt att samtliga ytor, även de som till synes är skadefria, ges ett gott skydd mot fortsatt inträngning av fukt. Då armering börjat korrodera finns det alltid påbörjade skador som ännu inte syns.
Att impregnera eller lägga tätskikt är helt avgörande för hur ofta betong måste åtgärdas. Endast sänkt fukthalt kan stoppa fortsatta skador.

Vi rekommenderar att skyddsimpregnera med STO:s speciellt utvecklade gel eller crème. Den skyddande effekten och de vattenavvisande egenskaperna erhålls vid enbart en applicering tack vare medlets mycket höga inträngningsförmåga.

Högkvalitativa impregneringsprodukter

Vi använder impregneringsprodukter från leverantörer som Trion Tensid och STO Scandinavia AB.

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.