Fastighetsvård

AREMO / Våra tjänster / Fastighetsvård
Fasadtvätt
Fasadtvätt
 • Fasadsmuts är inte bara ett estetiskt problem utan så småningom ökar aggressiviteten hos föroreningarna och fasadmaterialet börjar vittra sönder. Smutsiga fasader kan också leda till högre energiförbrukning.
 • Att löpande rengöra fasaden från smuts, trafikföroreningar, mossa och alger förhindrar nedbrytning av fasadstrukturen och förlänger ytans livslängd. Dessutom ökar trivsel och värde med rena ytor.
Blästring
Blästring
 • I vissa situationer kan det krävas blästring för att avlägsna smuts i samband med klottersanering och impregnering. Vi behärskar hela paletten av olika blästringsmetoder, och väljer den effektivaste metoden utifrån minsta möjliga åverkan på material och miljö.

 • Objekt som ofta blir föremål för blästring är betongytor, kantbalkar, bullerplank, balkonger, entréer och stuckaturer.

Taktvätt
Taktvätt
 • Även taktäckningsmaterial påverkas av smuts samt påväxt av alger, mögel, mossa och lav. Den vattenavvisande funktionen försämras, risken ökar för frostsprängning vintertid, materialet kan vittra sönder och byggnadens utseende försämras.
 • Vi börjar alltid med en kostnadsfri besiktning för att se vilka åtgärder som behövs.
 • Vi använder olika metoder beroende på vad som krävs. Ofta räcker det att tvätta taket med högtryck och hett vatten.
Marktvätt
Marktvätt
 • Hårdgjorda markytor behöver underhållas för ett långt liv. Påväxt av mossa och alger kan annars öppna för inträngning av fukt och salt som får ytorna att vittra och spricka sönder. Förutom den estetiska försämringen så kan ytorna också bli hala och osäkra att gå/köra på.
 • Vi använder olika metoder beroende på vad som krävs. Normalt räcker det att tvätta med högtryck och hett vatten.
Förebyggande behandling
 • Ytor som fasader och murar kan ges ett förebyggande skydd i form av en tunn, färglös hinna. Antingen ett permanent skydd, för lång hållbarhet och hög UV-beständighet, eller en diffusionsöppen vaxhinna som tar med sig föroreningen när den smälts bort med hett vatten.
 • Mossor, lavar och alger på tak- och markbeläggning kan orsaka inträngning av vatten och föroreningar och därmed skada beläggningen. För att hålla ytorna rena i förebyggande syfte finns miljöanpassade vätskor som dödar påväxten, som sedan enkelt kan sopas eller spolas bort.
Impregnering
Impregnering
 • Impregnera fasader, tak eller andra ytor för att långsiktigt skydda mot luftföroreningar, alger och mossa.
 • Ett ytskydd förenklar det löpande underhållet, förlänger ytans livslängd och ökar tiden mellan underhållstillfällena. Rena ytor ökar trivsel och värde.
 • Impregneringen sker så att ytan ändå kan andas.
 • De flesta material kan impregneras, till exempel tegel, kalksten och cementfogar.
Målning
Målning
 • I vissa situationer krävs det målning för att dölja restskuggor från klotter som sanerats flera gånger.
 • Vi utför målning och bättringsmålning på både små och stora ytor.
 • Betongytor, bullerplank och entréer är exempel på objekt som kan bli föremål för målning.
 • Vi använder kvalitetssäkrade och miljögodkända målningsprogram och -produkter för att återställa den aktuella ytan.
Garagetvätt
Garagetvätt
 • Garage är hårt utsatta för vägsalt, läckande olja, grus och sand, som kan få ytorna att vittra sönder.
 • Vi använder specialfordon för garagetvätt, som både sopar och våtskurar. De tar hand om sitt eget tvättvatten i ett slutet system, för att inte sätta igen avloppsbrunnarna eller släppa ut kemikalier i dem, och för garage som helt saknar avloppsbrunnar.
 • Våtskurning binder dammet så att parkerade fordon inte blir nedsmutsade och inga ytor behöver stängas av.
 • Vi kan även tvätta väggar, armaturer och andra delar av garaget när vi ändå är på plats.
Rengöring av soprum och sopnedkast
 • Soprum kan snabbt bli otrevliga om de inte hålls rena. Vi tvättar golv och väggar samt rengör sopkärl och eventuella sopnedkast, för ökad komfort och trivsel.

Entré- och trapptvätt
Entré- och trapptvätt
 • En fräsch och välvårdad entré säger mycket om ett företag eller en organisation. Vi kan hjälpa dig med ett propert ansikte utåt.
 • Exempel på tjänster är högtryckstvätt av utsatta ytor, putsning av glasytor och handtag, specialbehandling av hårt slitna ytor, skonsam golvrengöring och förebyggande golvbehandling.
 • Vi kan vara på plats tidigt på morgonen för sanering/tvätt innan verksamheten öppnar.
Övrig högtryckstvätt
 • Med vår högtryckstvätt kan vi rengöra i stort sett alla nedsmutsade ytor och material, till exempel träterrasser, balkonger, staket, markiser, pooler, båtar, byggnadsställningar, och mossbelagda ytor.
 • Vi kan också utnyttja högtrycksutrustningen för att rensa igentäppta rör och avlopp.
KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.