Gravstenstvätt

Tvätt av gravsten
  • Gravstenar behöver tvättas regelbundet för att de ska behålla sitt fina utseende. Vi rekommenderar att man ser över stenen varje år och bokar in en professionell tvätt var tredje år. Om gravstenen är placerad under ett träd kan man behöva tvätta stenen vartannat år.

Skydda miljön och omgivningen

Vi placerar tillfälligt ut en specialbyggd ram runt graven och placerar ut ett skydd på marken. Det gör vi för att skydda växtliv och närliggande gravar vid tvätt.

Inspekton/besiktning av gravsten

Vi inspekterar alltid gravstenen innan vi genomför ett tvätt. Vi tar ett före- och efterkort. Om det finns en skada på gravstenen så informerar vi er och kommer med förslag på åtgärd.

Vid bokning av besiktning säkerställer vi att gravstenen uppfyller de krav som finns för säker montering enligt standard CGK 2005. En trygg och säker gravsten ska klara ett visst tryck och får inte luta för mycket.

Varmvatten och skonsamt rengöringsmedel

Vi tar bort oönskad påväxt med manuell borstning och är varsamma vid känsliga partier. Vi använder oss av ett skonsamt och miljövänligt medel som håller gravstenen fin. När medlet verkat rengör vi stenen med varmvatten. Vattentrycket och temperaturen anpassas efter gravstenens unika egenskaper och skick.

Ett värdigt återställande

Vi torkar av gravtenen och tar bort de skydd som placerats ut. Vi tänder ett gravljus vid graven och skickar en bild på att uppdraget är utfört.

Samarbete med iFrid

Vi samarbetar med iFrid som är Sveriges första rikstäckande företag inom gravskötsel. De finns i hela Sverige och har som mål att bli Nordens bästa tjänst för gravskötsel och omsorg. Läs mer om iFrid på deras hemsida här.

Brandsanering och vattensanering
KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.