Snötjänster

Snötjänster
Snötjänster
  • Komplett vinterservice med takskottning (från tak eller skylift), snöröjning av trottoarer och gångvägar samt halkbekämpning.

Snöröjning

Du kan aldrig bli av med ansvaret, men du kan lägga ut jobbet
Som fastighetsägare kan du bli ansvarig för personer och egendom som skadas till följd av nedfallande is och snö. Snön kan även lägga sig tung och begränsa tillgängligheten på bland annat gångvägar och parkeringar. Som fastighetsägare är du skyldig att erhålla snöfria och sandade gångbanor och trottoarer i anslutning till fastigheten. Som ansvarig är det därför viktigt att du anlitar en pålitlig entreprenör med rätt kompetens, utbildning och resurser som arbetet kräver. Aremo har licensierade snöskottare med stor erfarenhet av takarbete och kan därför erbjuda säkra och kostnadseffektiva snöskottningstjänster.

Snöskottning – en arbetsmiljö som ställer krav

Snöskottning gäller ofta tak, med allt vad det innebär av höga höjder, starka lutningar och hala underlag. Därför är det nödvändigt med erfarenhet och kunskap om säkerhet. Aremo sätter säkerheten främst och våra professionella snöskottare är välutbildade, använder föreskriven säkerhetsutrustning och är licensierade enligt ”Skotta säkert” och ”Säkert arbete på tak”.

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.