Fasadtvätt

Fasadtvätt
Fasadtvätt
  • Fasadsmuts är inte bara ett estetiskt problem utan så småningom ökar aggressiviteten hos föroreningarna och fasadmaterialet börjar vittra sönder. Smutsiga fasader kan också leda till högre energiförbrukning.
  • Att löpande rengöra fasaden från smuts, trafikföroreningar, mossa och alger förhindrar nedbrytning av fasadstrukturen och förlänger ytans livslängd. Dessutom ökar trivsel och värde med rena ytor.

Olika typer av föroreningar

  • Sot och fett drabbar fasader i stadsmiljö som ofta har mycket och tung trafik.
  • Alger, som behöver fukt och ljus för att växa, drabbar oftast fasader i norrläge.
  • Vårt klimat, med en allt högre temperatur, gynnar också mikroorganismer som mögel, lavar och alger.

Tvätta före fasadrenovering

Innan arbete påbörjas med att lägga en ny ytbeläggning på en fasad eller betongkonstruktion, ska ytorna tvättas fria från fett och andra föroreningar. En väl rengjord yta är nödvändigt för att den nya beläggningen ska fästa ordentligt vid underlaget.

Gammal färg behöver tas bort

  • Om en yta målats många gånger kan färgskiktet bli för tjockt, och så tätt att fasadens förmåga att släppa genom vattenånga (diffusionsförmågan) kraftigt försämras, med risk för frostsprängning vintertid och materialet kan vittra sönder.
  • En gammal färg som färgar av sig när man rör vid den eller där det har bildats många små sprickor i ytskiktet, gör att den nya färgen inte fäster tillräckligt vid underlaget. Det kan leda till att det bildas blåsor och att färgen så småningom flagnar.

Finns det underhållsfria fasader?

Material som betong, tegel, plåt och stenmaterial kallas ofta för underhållsfria, men det krävs att de tvättas för att behålla rätt färgnyans. Det som menas med underhållsfritt är att de inte behöver ytskyddas på samma sätt som till exempel trä, som annars kan ruttna. Tyvärr drabbas alla ytor av någon form av förorening eller påväxt.

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.