Klotteravtal döms ut – politiker utlovar bättre sanering.

AREMO / Aremo / Klotteravtal döms ut – politiker utlovar bättre sanering.

Klotteravtal döms ut – politiker utlovar bättre sanering.

Klotteravtal döms ut –  politiker utlovar bättre sanering.

Hur är det med klottret i Stockholm? Det ökar kraftigt anser de borgerliga. Allt fler anmäler klotter betonar den rödgrönrosa majoriteten. Men enligt klottersanerarna beror de ökade anmälningarna på att de inte längre själva åker runt och letar efter klotter.

Nyligen berättade DN om att an­mälningarna om klotter ökar kraf­tigt i Stockholm, med 63 procent från 2015 till 2016 i staden totalt och med långt över 300 procent i Enskede-Årsta.

Klotterbråk trappas upp efter ökning av anmälningar.

2017-01-09 kunde vi läsa ovan rubrik i Dagens Nyheter.  Läs hela artikeln på: http://www.dn.se  Idag 2017-01-31 några veckor senare kommer fortsättningen.

Oppositionsborgarrådet Cecilia Brink (M) anser att klottret de facto ökar, att det sitter kvar längre och att detta delvis beror på att den rödgrönrosa majoriteten inrättat graffitiväggar.
Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) är inte så säker på att klottret ökar, men ser det som positivt att mer och mer klotter an­mäls, och därmed kan tas bort. Han tycker att det bevisas av siffror som visar att 96 procent av allt klotter 2016 togs bort inom 24 timmar mot 94 procent år 2015.

Aremo är det företag som har kontrakt på att sanera klotter åt Stockholms trafikkontor, det vill säga klotter i bland annat gångtunnlar och på viadukter och murar som brukar locka till sig andra klottrare. Urban Kemna, vd för Aremo har ar­betat med klottersanering i många år. Han har två mycket enkla för­klaringar till att många upplever att klottret ökat…  – Den ena är att i det nya avtalet som började gälla 2016 finns ingen arrondering. Det betyder att vi inte längre åker runt med saneringsbilarna i olika rutter och själva letar klotter. Den andra är att vi förväntas sanera klotter på kontorstid vardagar. Då får en del som anmäls av naturliga skäl sitta kvar längre, förklarar Urban Kemna, vd för Aremo Group AB.  Läs hela artikeln på: http://www.dn.se

Atriklar i DN skrivna av: Anders Sundström, Foto: Andrea Barsk

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.