Klotter under sommaren

AREMO / Aremo / Klotter under sommaren

Klotter under sommaren

Klotter och skadegörelse ökar på stadens ytor

Under sommaren ökar vanligtvis klotter och skadegörelse på stadens ytor. Fel sorts färg på fastigheter, broar och i tunnlar kan förkorta livslängden och öka behovet av underhållsåtgärder. Det är varje enskild fastighetsägare som ansvarar för att sanera klotter på sin egendom. För de som är anslutna till oss på AREMO sanerar vi klottret inom 24 h. För fastighetsägare som vid upprepade tillfällen utsätts för klotter och skadegörelse föreslår vi ett ronderingsavtal. Kontakta oss!

– Likt polis och säkerhetsvakter, som delvis motverkar brott genom att visa på en närvaro, bidrar en ronerande tillsyn av fasader och stadens egendom till mindre klotter, vandalisering och brott. Nolltolerans och klotterskydd är viktiga element  för ett proaktivt arbete mot klotter, säger Carl-Fredrik Bothén, Marknadsdirektör på AREMO.

Klotter på egendom som tillhör Stockholms stad omfattas av stadens klotterpolicy. Policyn innefattar bland annat en garanti om sanering inom 24 timmar. Här är det delvis AREMO som tar hand om klottersanering- och hanteringen för Stockholms stads drabbade områden.

För cirka ett år sedan lanserade Stockholm stad en app som har gjort det enklare att anmäla skadegörelse via nätet eller mobiltelefonen. Mellan januari och april 2014 anmäldes 3068 antal fall av klotter till Stockholms stads trafikkontor. Samma period året innan landande siffran på 1316, vilket innebär en ökning med 133 procent. Här hittar ni funktionen via nätet. 

– Vi tror att människor trivs där det är rent och snyggt. Vi vet att en väl underhållen yta får en längre livslängd. Vi har därför gjort till vår uppgift att hålla borta allt som är på fel plats. Klotter, smuts, damm och snö har sin charm. På rätt plats. Staden är inte en sådan och därför tar vi bort det. Alla trivs bättre i en renare stad, avslutar Carl-Fredrik Bothén.

Källa: Stockholms stad

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.