AREMO etablerar sig i Södertälje

AREMO / Aremo / AREMO etablerar sig i Södertälje

AREMO etablerar sig i Södertälje

Aremo fortsätter att växa genom att etablera sig i Södertälje. Det är huvudsakligen fastighetsägares behov av klottersanering och ytskydd som bidragit till Aremo ökade närvaro i området.

Aremo har fått i uppdrag att hjälpa lokala fastighetsägare i Södertälje med underhåll av fastighetsvård genom klottersanering, fasadtvätt och klotterskydd. Klotter är ett problem som ökar i Södertälje och därför är det extra viktigt att arbeta både operativt med klottersanering och proaktivt med ytskydd. Genom att underhålla drabbade fastigheter med klotterskydd minskar fastighetsägarens långsiktiga kostnader samtidigt som saneringen har en mindre miljöpåverkan vid upprepade skadetillfällen. En ytterligare positiv effekt av klotterskydd och löpande ytunderhåll är att sanering kan skötas med mindre inslag av kemiska preparat. Har man exempelvis använt klotterskydd för att skydda fastigheten räcker det oftast med att använda enbart varmt vatten i högtryckstvätten vid skadegörelse, smuts eller luftföroreningar.

– Vi arbetar målmedvetet med vårt miljöarbete genom att bland annat använda miljöanpassade rengöringsmetoder. Vi använder endast noga utvärderade kemikalier som alla är biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s normer samt rekommenderade enligt Kemikalieinspektionen, säger Per Netzell, styrelseordförande, AREMO.

Ingen trivs i smutsiga miljöer, oavsett om det är i hemmet, på jobbet eller i städerna. Vi vet att fasader, broar och andra konstruktioner slits hårt och om underhållet inte sköts förkortas livslängden avsevärt. Det finns även en samhällskostnad som uppstår om invånarna känner sig otrygga i vandaliserade och smutsiga miljöer.

Dålig utomhusbelysning, igenvuxna grönområden och klotter är exempel på faktorer som ökar otrygghet och brottslighet. Södertälje kommun arbetar därför målmedvetet med att förbättra dessa områden. AREMO är stolta att få vara en del i Södertäljes trygghetsarbete genom att hjälpa lokala fastighetsägare erhålla en trevlig och trygg omgivning för människorna som rör sig i dessa områden.

Det är inte bara i Södertälje där skadegörelse har ökat. År 2014 anmäldes 151 000 skadegörelsebrott, vilket är 7 % fler brott än föregående år. De anmälda skadegörelsebrotten har totalt sett ökat med 2 % sedan 2005* . De vanligaste skadegörelsebrotten är klotter och skadegörelse mot fordon, som tillsammans står för mer än hälften av de anmälda skadegörelsebrotten.

* Statistik från https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/klotter-och-skadegorelse.html
KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.

Aremo Klottersanering klotter Stockholm