Livsviktigt att tänka på som fastighetsägare inför vintern

AREMO / Aremo / Livsviktigt att tänka på som fastighetsägare inför vintern

Livsviktigt att tänka på som fastighetsägare inför vintern

Som fastighetsägare kan du bli ansvarig för personer och egendom som till följd av nedfallande snö och is skadas. Du är även skyldig att erhålla snöfria och sandade gångbanor och trottoarer i anslutning till fastigheten. Som ansvarig är det därför viktigt att du anlitar en pålitlig entreprenör med rätt kompetens, utbildning och resurser som arbetet kräver. Aremo har licensierade snöskottare med stor erfarenhet av takarbete och kan därför erbjuda säkra och kostnadseffektiva snöskottningstjänster.

När du anlitar Aremo kan du känna dig trygg. Våra snöskottare är bland annat licensierade enligt Skotta säkert och Säkert arbete på tak!

För dig som väljer att skotta ditt eget villatak kommer här några viktiga aspekter som du bör tänka på innan du börjar. Har man en plattare eller enklare takkonstruktion bör man oftare göra en översyn och skotta vid behov. Om du har en villa med ett sadeltak och inte har en huskropp i vinkel behöver du vanligtvis inte skotta alls.

Säkerhet i högsätet så att du inte går i taket

  • Man bör vara minst två personer på taket. Utrusta er med säkerhetslina och bra skor
  • Skotta lika mycket på båda sidor samtidigt annars kan det uppstå en snedbelastning
  • Du kan skotta platta och traditionella sadeltak med ränndalar/vinkelrännor. Du behöver vanligtvis inte skotta sadeltak på en normal villa där huset inte står i vinkel
  • Ta inte bort all snö. Det är lätt att skada papp, plåt och tegel. Lämna lite snö på taket, ca 10 cm
  • Kom ihåg att med 20 centimeter snö på taket så blir isoleringen så effektiv att värmen inifrån börjar smälta snön undertill. Då kan den börja glida och samlas i ränndalarna och det kan bli meterhögt på sina ställen. Detta kan medföra stor belastning på takkonstruktionen som följd
  • När temperaturerna stiger och snön blir blötare och dessutom packas ihop av vinden blir snön mycket tung, upp till 300 kg per kubikmeter. Dessutom blir snön tyngre ju längre tiden går, även om det inte snöar mer. Snön absorberar fukt som gör att densiteten ökar
  • Se till så att den snö du skottar ner från taket inte lägger sig intill husväggarna. Detta kan öka risken för översvämning i huset när snön smälter

Bilden är lånad från Skottasakert.se

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.

Fastighetsvård