Effekt Svenska AB bildar tillsammans med AREMO Sanering AB ett av Sveriges största klottersaneringsföretag.

AREMO / Nyhet / Effekt Svenska AB bildar tillsammans med AREMO Sanering AB ett av Sveriges största klottersaneringsföretag.

Effekt Svenska AB bildar tillsammans med AREMO Sanering AB ett av Sveriges största klottersaneringsföretag.

Effekt Svenska AB förvärvar majoriteten av aktierna i Aremo Sanering AB. I samband med detta förvärvar Aremo Sanering AB Effekts dotterföretag TKS Total Klottersanering i Sverige AB. I och med det bildas ett av Sveriges största företag inom klottersanering med en budge-terad omsättning om ca 40 Mkr och ca 30 anställda 2019.

-Detta är industriellt en helt riktigt affär, då det finns stora synergier i kundleveranser, marknadsbearbetning, kompetens och kostnadsstrukturer säger Mikael Wallner, VD Effekt Svenska AB. Vi ser verkligen fram emot att få sätta igång vårt gemensamma arbete med att skapa branschens bästa saneringsföretag säger Mikael avslutningsvis.

-Detta är en form av ”perfect match” då bolagen kompletterar varandra på ett mycket bra och konkret sätt. Det känns otroligt stimulerande att som VD få ansvara för att ta Aremo Sanering AB till nästa nivå – För att bli ett ännu bättre företag för kunder, personal och leve-rantörer säger Urban Kemna VD och delägare till Aremo Sanering AB.

Aremo har varit verksam inom saneringsbranschen sedan 1988. Företaget har ett heltäck-ande tjänsteutbud och rikstäckande resurser. Till företagets ca 600 kunder hör bland annat Nokas, Fastighetskontoret, Uppsala Kommun, Skanska, Micasa, PEAB och NCC.

För mer information:
Mikael Wallner, VD, Effekt Svenska AB, mikael.wallner@effektab.se, 072-070 61 55
Urban Kemna, VD, Aremo Sanering AB, TKS Total Klottersanering i Sverige AB, urban.kemna@aremo.se, 073-076 30 10

Effekt Svenska AB med dotterföretagen Global Fastighetsservice AB och Aremo Sanering AB levererar fastighetsservice med hög kvalitet, flexibilitet och effektivitet som sätter kundupplevelsen i fokus. Effekt ska alltid arbeta så att våra leveranser anses vara det bästa valet och vi ska säkerställa ett långsiktigt och hållbart partnerskap med våra kunder. Effekt ska leverera till Företag, Kommu-ner och Landsting i Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Södertälje och Jönköping. Effekt koncernen har sitt ursprung sedan 1989, omsätter inklusive dotterbolag ca 150 Mkr och sysselsätter ca 300 medarbetare. Företaget är AAA-ratad, Svanenmärkt, ISO 9001 och 1400

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.