Aremo satsar på miljövänlig underhållsrengöring.

AREMO / Aremo / Aremo satsar på miljövänlig underhållsrengöring.

Aremo satsar på miljövänlig underhållsrengöring.

Ett rent hus utan mögel, föroreningar och alger förlänger fasadens, färgens eller solcellens livslängd med många år. En solcell skall hållas ren för att fungera optimalt.

Underhållsrengöring är viktigt. Vår metod, fungerar lika bra på känsliga Q– och K-märkta byggnader som på vanliga putsfasader. Eftersom vår metod är mycket skonsam mot underlaget krävs varken för eller efterarbete. Vi applicerar vårt vatten med lågtryck, alternativt högtryck beroende på hur känsligt underlaget är samt kundens önskemål. Vattnet löser både alger, mögel och smuts, men fungerar även lika bra på fett och olja. Metoden är den mest miljövänliga metoden på marknaden, då inga kemikalier används. Mer ingående så har våra servicebilar ett reningsverk med en tank som fylls med vanligt kranvatten. Vattnet genomgår sedan en flerstegsfiltrering där alla orenheter och kalk avlägsnas. När vi sedan tvättar en yta och besprutar den med Ultrarent Vatten försöker vattnet återställa sin naturliga balans och när det ultrarena vattnet kommer i kontakt med smuts suger det åt sig smutsen som en svamp. Metoden är 100 % miljövänlig.

Fördelarna med Aremos miljövänlig underhållsrengöring är många:

•  Miljömål uppnås tack vare minskad kemikalieanvändning vilket skapar förutsättningar att nå miljöindex.
•  Metoden, som fungerar på många olika ytor, är väldigt skonsam då lågt tryck används.
•  Behovet av ommålningar av ytor reduceras kraftigt då påbyggnad av smuts försvåras med metoden.
•  Totalekonomin förbättras då genomförande tiden är betydligt kortare samt att den korta torktiden möjliggör att efterarbeten kan påbörjas snabbare vid t ex ommålning.
•  Metoden nyttjar kallvatten vilket ger energieffektivitet dvs ekonomi över tiden
• Metoden passar allt från villor till höghus.

Aremometoden är inte bara skonsam mot miljön, underlaget och närmiljön. Metoden är även mycket användbar vid rengöring av väggar inomhus då den vattenmängd som används är mycket liten.

Har ni rengöringsbehov eller frågor så är ni välkomna att kontakta oss!

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.

NattarbeteRengör Aremo Fasad Jönköping Stockholm