Aremo i Estate Magazine

AREMO / Aremo / Aremo i Estate Magazine

Aremo i Estate Magazine

I nya numret av SKF Estate Magazine kan ni bland annat läsa om Aremos syn på nolltoleransen, vad en klottersanering kostar samt vem som bär ansvaret för att få bort klottret. SKF Estate Magazine innehåller senaste nytt från fastighetsbranschen, med allt i från intressanta reportage till matnyttiga artiklar med tips och råd för de som arbetar i branschen. Tidningen ges ut två gånger per år till 25 000 st fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare och andra beslutsfattare i branschen. Nedan finner ni ett utdrag från artikeln skriven av Lisa Wouda och Wilda Nilsson.

”Nolltolerans och tillsyn
– så blir du av med klotter

Konst eller skadegörelse? Åsikterna om klotter och graffiti är många men att klottersanering är dyrt för såväl staden som för privata fastighetsägare kan de flesta hålla med om. Enligt Fastighetsägarna påverkar klottret på sikt dessutom upplevelsen av ett bostadsområde negativt vilket skapar social otrygghet och minskat attraktionsvärde.

I Stockholms stad har varje enskild fastighetsägare ansvar för att sanera klotter på sin egendom. När den omdebatterade nolltoleransen mot graffiti i Stockholm i den rödgrönrosa majoritetens gemensamma plattform omskrevs som ”nolltoleransen och främjandeförbudet för graffiti ska avskaffas”, väcktes oro bland stadens fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

I ett inlägg på Stockholmsbloggen lyfter Madeleine Sjöstedt (FP) fram saneringen som en grundläggande idé i nolltoleransen. Något hon upplever staden inte längre lever upp till.

– Slutsatsen blir glasklar: I de rödgrönrosas Stockholm får man förstöra som man vill, avslutar hon sin krönika.

Stiftelsen Tryggare Sverige skriver i sin rapport Lagliga graffitiväggar och skadegörelse i form av klotter – en kunskapsöversikt (2015) att konsekvenserna av lagliga väggar egentligen är okända. Vilka åtgärder som fungerar mot det klotter som är ren skadegörelse finns det knappt någon forskning kring.

Sprayfärg skadar ytor och ökar underhållsbehovet

Värst drabbade är fasader och stadens gemensamma egendomar. När färg som inte är anpassad för underlaget används på fasader, broar, murar, väggar i tunnlar med mera kan livslängden förkortas samtidigt som behovet av underhållsåtgärder ökar.

Enligt Stockholms stad kan klotter kan ge frostsprängningar. När sprayfärg används på mer eller mindre porösa ytor som till exempel betong täpps materialets porer till. Då kan fukten inte längre släppas ut, vilken innebär frostsprängningar eftersom vattnets volym ökar när det fryser till is. En fasad eller en gångtunnel måste kunna andas för att inte sprängas sönder under vintertid när temperaturen går under noll grader.

Ronderande tillsyn vanlig åtgärd

Rebecka Wärn är PR-och kommunikationsansvarig på Aremo i Stockholm. Enligt henne behövs tillsyn av platser där klotter frekvent uppstår. Något som de flesta seriösa saneringsföretag erbjuder i form av ronderande tillsyn.

–Vi som jobbar med ytunderhåll och framförallt klottersanering/klotterhantering tar detta på största allvar. För oss är det viktigt med en nolltolerans. Därför tar vi bort klotter och graffiti inom 24 timmar, säger hon och fortsätter:

– Om vi skulle sluta sanera klotter under bara en månad kan man räkna med cirka 30 000 kvadratmeter av klotter och graffiti. Den ständiga närvaron med en ronderande tillsyn är det enda som hjälper.

Partille inför nolltolerans

Hur olika kommuner hanterar situationen skiljer sig åt. I Partille utanför Göteborg infördes under våren 2015 nolltolerans mot klotter och garanterad sanering inom 48 timmar – om vädret tillåter. För enskilda fastighetsägare som vill motverka klotter handlar det om proaktivt underhåll, tillsyn och snabb sanering för att undvika att fler lockas till att klottra på samma yta”.

Fakta

Klottersanering inom 24 timmar i Stockholms stad
Klotter på egendom som tillhör Stockholms stads bolag och förvaltningar omfattas av stadens klotterpolicy (antagen av Kommunfullmäktige den 16 april 2007). Policyn innefattar bland annat en garanti om sanering inom 24 timmar. I samband med sanering sker också dokumentation och polisanmälan.

Hur kan klotter saneras?
Ett proaktivt underhåll är viktigt. Det ger inte bara lägre kostnader, det sparar också på miljön. Genom impregnering och andra ytskydd kan det löpande underhållet skötas med mindre inslag av kemiska preparat. Har man använt impregnering för att skydda mot klotter kan man ofta ta bort det med endast varmt vatten i högtryckstvätten. Annars är det högtryck eller blästring som gäller.

Vad kostar en sanering?
En standardsanering kostar mellan 1 000-2 000 kronor. Men det priset reduceras ofta kraftigt vid ett ronderingsavtal. Klotter är ett brott Klotter på någon annans egendom är skadegörelse och regleras i 12 kapitlet i brottsbalken. Den som döms för skadegörelse döms till böter eller fängelse i upp till ett år. Grovt brott kan ge upp till fyra års fängelse. Egendomsägare som utsatts för klotter har rätt att begära skadestånd. Skadeståndsärenden behandlas i samband med rättegång”.

Reporter: Lisa Wouda och Wilda Nilsson, SKF Estate Magazine
Källa: Stockholms stad

Här kan ni ladda ner tidningen i PDF-format! 

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.