Aremo Group AB renoverar muren mot Sveavägen i Observatorielunden.

AREMO / Aremo / Aremo Group AB renoverar muren mot Sveavägen i Observatorielunden.

Aremo Group AB renoverar muren mot Sveavägen i Observatorielunden.

Aremo gör renoveringen av muren i Observatorielunden

Observatorielunden är en vacker park i Vasastan i centrala Stockholm, belägen ovanpå rullstensåsen Stockholmsåsen. Parken avgränsas av Kungstensgatan i söder, Odengatan i norr, Norrtullsgatan i väster och Sveavägen och Bertil Ohlins gata i öster. Parken har fått sitt namn efter Stockholms gamla observatorium som är beläget högst upp i parken.

Den mur efter dammen som avgränsar Observatorielunden mot Sveavägen bredvid stadsbiblioteket är klassad som riksintresse för kulturminnesvården. Norrmalms Stadsdelsförvaltning en del av Gatu- och Fastighetskontoret har nu givit entreprenaden till Bite  Mark och anläggning AB som anlitat Aremo Group AB för utförande av renoveringen av muren som på sina ställen sett bättre dagar.

Dammen och muren, när arkitekten Gunnar Asplund avslutat sitt arbete med Stadsbiblioteket 1927 började man schakta bort grus och riva gamla skjul mellan biblioteket och Handelshögskolan. Man planterade träd och anlade gräsmattor. Dammen blev klar 1932. 1935 byggdes muren mot Sveavägen och då blev också den lilla konstgjorda bäcken som leder vattnet ner i dammen färdig. Åsen är vattenförande så det var fint vatten som sipprade ut mellan stenarna. 1937 uppfördes skulpturen ”Dansande Ungdom” där bäcken rinner ut i plaskdammen. Statyn är utförd av skulptören Ivar Jonsson. Till parken hörde också Parkleken som fick ta över den gamla gården vid Saltmätargatan, f.d. Lilla Badstugatan. Den brändes ner men staden lät bygga upp en kopia.

Det är med stort nöje vi nu fått möjligheten att renovera något i centrala Stockholm, speciellt så centralt och där så mycket människor passerar dagligen. – Säger Urban Kemna, Vd på Aremo Group AB

Aremo Group AB genomför årligen över 15 000 insatser, för fler än 600 kunder. Det handlar om mängder av detaljer som ska fungera. Vi insåg tidigt att det kräver stöd. Vi har Mobilt webbaserat driftsystem, Medarbetare med bästa kunskapen och utrustningen, Noga utvalda leverantörer och samarbetspartner & Arbetsmiljöcertifierad säkerhet. Inga jobb är för stora och inga jobb är för små, välkomna att kontakta oss på 0200-211 212.

Läs mer om Observatorielunden: www.wikipedia.se

 

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.